No Tag To Print

הפרו את הוראות המשטרה
קרדיט - יח"צ

טלפון שלא צריך להטעין לעולם: פטנט חדשני של בני מנגשה

כיסוי חכם שמטעין את המכשיר באנרגיית השמש יחשף בכנס היזמות. משפחתו של היזם הביאה לאתיופיה את דוד השמש הישראלי

It is not Android