No Tag To Print

נתפסו המחבלים

מטיילים בשביל ישראל? תוואי חדש במדבר יהודה ומפות להורדה

רשמית: היום, שלישי, נפתח למטיילים התוואי החדש של שביל ישראל במדבר יהודה, הכולל, לראשונה, את מצדה, ים המלח ומלונות עין בוקק, כחלק משביל ישראל. כעת השביל יהיה ארוך ב – 50 ק"מ מהתוואי הקודם. המשמעות – עוד 2-3 ימים של הליכה. המפות כבר נמצאות באתר החברה להגנת הטבע

רשמית – היום, שלישי, נפתח לציבור המטיילים התוואי החדש של שביל ישראל, במדבר יהודה, בין ערד, למכתש הקטן. לדברי איציק בן דב, רכז סימון השבילים בחברה להגנת הטבע, "מטרת השינוי הייתה להכניס את מדבר יהודה לתוואי השביל, על נופיו ואתריו המיוחדים ובהם מצדה וים המלח". בימים האחרונים הוצבו שני שלטי הכוונה, עם מידע על שינוי התוואי, בקטע הצפוני של השביל החדש ובקטע הדרומי שלו.
עד לשינוי התוואי, שביל ישראל עבר בין ערד למכתש הקטן, ביומיים של הליכה, דרך באר אפעה ומיצד תמר, כ – 40 ק"מ. על פי התוואי החדש (למעלה מצורפת מפה, עם התוואי הישן והחדש. התוואי הכחול – הישן, התוואי הכתום – החדש), השביל יוצא מערד, דרך בקעת קנאים, אל מצדה, ים המלח (מלונות עין בוקק), מיצד זוהר, נחל פרצים, מעלה צורים, נחל פרס, ונחל צפית, ומשם אל המכתש הקטן – כ – 90 ק"מ. שינוי התוואי מוסיף לקטע הזה עוד 2-3 ימים של הליכה. את המפות עם התוואי החדש, ניתן למצוא באתר החברה להגנת הטבע, בקישור הבא.
כעת, עם חיבור התוואי החדש לרצף תוואי שביל ישראל, תתחיל באופן סדיר הטיילות על התוואי החדש. בחברה להגנת הטבע מציינים כי סימון שביל ישראל בתוואי הישן, יישאר למשך כשנתיים ולמעוניינים יתאפשר לטייל גם על התוואי הישן. כאמור, על מנת להקל על המטיילים בשביל ישראל, בחיבורים של התוואי החדש והישן, בערד ובנחל צפית, הוצבו שלטי הכוונה, שיכוונו את המטיילים אל 2 האפשרויות – החדשה והישנה.

בן דב מציין, כי לאורכו של התוואי החדש, מצויים חניוני לילה, חלקם חינמיים וחלקם בתשלום: בחוות הנוקדים (בתשלום, עם נקודת מים), בברכת צפירה(ללא תשלום) , במצדה (בתשלום, עם נקודת מים), במלונות עין בוקק (ללא תשלום), בנחל לוט, במישור עמיעז, בנחל תמר דרומית לכביש 25 ובשער המכתש הקטן (כל אלה ללא תשלום). נקודות שיש בהן אפשרות להצטיידות, או להסעדה: ערד, חוות הנוקדים, מצדה, מלונות עין בוקק, נווה זוהר בישוב ובתחנת הדלק.
שביל ישראל, שנחנך בשנת 1995, הוא יוזמה של החברה להגנת הטבע, ליצירת שביל הליכה רגלי לאורך מדינת ישראל. השביל, שמסומן ומתוחזק על ידי הוועדה לשבילי ישראל, של החברה להגנת הטבע, מתחיל בבית אוסישקין שבקיבוץ דן ומסתיים בבית ספר שדה אילת. שביל ישראל עובר בהרים, יערות, ערים, כפרים, יישובים, נחלים, מעיינות, לצד כבישים ובשמורות טבע, לאורך אתרים היסטוריים ותופעות טבע ייחודיות ואורכו כיום הוא כ – 1100 ק"מ. על סימון השבילים ותחזוקתם, אחראי צוות סימון שבילים, של החברה להגנת הטבע.