No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
אמבולנס. צילום ארכיון: נועם רבקין פנטון, פלאש 90

מחסור לאומי חמור במנות דם: במהלך הסגר מותר יהיה לצאת ולתרום

בתקופה האחרונה, קוראים במגן דוד אדום לציבור להגיע ולתרום דם באופן דחוף נוכח מחסור חמור, ומדגישים כי מאחר ותרומת דם נחשבת לפעילות רפואית חיונית

במגן דוד אדום מדווחים על מחסור חמור במנות הדם הקיימות בשירותי הדם של הארגון, אשר עלול להוביל לפגיעה במערכת הבריאות, בניתוחים ובטיפולי שגרה. בשל כך, רגע לפני ערב החג והכניסה לסגר – במגן דוד אדום מציינים כי במהלך הסגר מותר יהיה לצאת ולתרום דם.

בתקופה האחרונה, קוראים במגן דוד אדום לציבור להגיע ולתרום דם באופן דחוף, נוכח מחסור חמור ומדגישים כי מאחר ותרומת דם נחשבת לפעילות רפואית חיונית ודחופה, גם במהלך הסגר ניתן להגיע ולתרום דם בנקודות ההתרמה של שירותיה דם של מד"א ברחבי הארץ. עד כה, חסרות בבנק הדם של מד"א כ-3,000 מנות דם. "המשמעות הנה שניתן לספק דם לבתי החולים רק במקרי דחופים" אומרים במד"א.

תרומת דם, ארכיון. צילום: פיל זוסמן, פלאש 90

בכל יום בשגרה נאספות כ-1,000 מנות דם אולם בעת האחרונה, תחת שגרת הקורונה, ירד מספר מנות הדם הנתרמות ביום לכ-700 בלבד. על כן, שירותי הדם של מד"א קוראים לציבור הרחב להגיע בדחיפות ולתרום דם, גם בימי הסגר – ולשם כך בוצעה החרגה מיוחדת מהגבלותיו.

המחסור קיים בעיקר במנות דם מסוג O, ובמנות דם עם Rh שלילי מכל הסוגים (A-, B-, AB-). בשירותי הדם של מד"א פונים לכל מי שחשים בטוב, עומדים במדדי משרד הבריאות לתרומת דם, וכן מי שחלפו לפחות 28 יום מחשיפה לחולה קורונה מאומת או ממועד ההחלמה מהנגיף לבוא לתרום.

צילום: אליהו ינאי
מסוק, אופנוע וניידת טיפול נמרץ של מד"א. צילום: תיעוד מבצעי מד"א

פרופ' אילת שנער, סמנכ"ל שירותי הדם במד"א: "אנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, נוכח הירידה המשמעותית בתרומות. כתוצאה מכך, אנו נאלצים לצמצם את אספקת הדם לבתי החולים ומשמעות הדבר היא פגיעה בניתוחים מתוכננים וגם ברמת הכוננות שלנו, מבחינת מלאי הדם הארצי. בעקבות מגבלות הקורונה והמבודדים הרבים, אנחנו לא מצליחים להגיע לכמות היומית של התרמת 1,000 מנות, והחוסר המצטבר הוביל להיעדר אלפי מנות בבנק הדם של מד"א ובבתי החולים. רגע לפני סגר ותקופות החגים, שבה תמיד יש ירידה – אנו מדגישים לציבור הרחב שמותר יהיה לצאת לתרום דם ופלסמה במסגרת הפעילויות המאושרות. אנו מבקשים מכל מי שיכול ורוצה – להגיע ולתרום דם."