עד לאחרונה סכום המחזור לשנות המס 2015 ו-2014 היה 79,482 ₪. אולם, לפני מספר חודשים עודכן הסכום לסך של 100,000 ₪ (לא כולל מכירת ציוד) וזאת רטרואקטיבית החל מיום 01/01/2014 עד ליום 31/12/2015.
רשות המיסים נערכת להחזרי מס ערך מוסף באופן ממוחשב לגבי עוסקים ששילמו מס ערך מוסף ביתר. אך טרם פורסמו הנחיות לגבי ההשפעות שיחולו על עוסקים ששינו את מעמדם החל משנת 2014, מעוסק פטור לעוסק מורשה ואף שילמו מס ערך מוסף וקנסות בשל עודף מחזור מעל 79,482 ₪ מאז.
לדעתי, יש להחזיר את עודף המס ששולם ואף לשנות את המעמד של עוסקים פטורים ששינו את סיווגם לעוסק מורשה.

יש לציין כי עוסק פטור אינו משלם מס ערך מוסף ואינו זכאי לקבל החזר מס תשומות ששילם עקב עיסוקו.
אך ישנם מקרים שכדאי להירשם כעוסק מורשה, למרות החובה לתשלום מס ערך מוסף, בעיקר כאשר השירות ניתן לעוסקים מורשים. כאשר השירות ניתן בעיקר לציבור הרחב, שאינו עוסק מורשה כמו קוסמטיקאית, עדיף להירשם כעוסק פטור.

רשות המיסים
רשות המיסים

ישנם סוגי עוסקים שאינם רשאים להירשם כעוסק פטור והם בעלי מקצוע חופשי כגון: שמאים, פסיכולוגים, פיזיותרפיסטים, רואי חשבון, עורכי דין, יועצים לארגון, יועצי מס, יועצים לניהול, מנהלי חשבונות, אדריכלים, הנדסאים, חוקרים פרטיים, טוענים רבניים, טכנאים, טכנאי שיניים, יועצים מדעיים, מהנדסים, מודדים, אגרונומים, מתורגמנים, עורכי פטנטים, בעלי מעבדה כימית או רפואית, רופאי שיניים, מרפאי שיניים, רופאים וטרינרים, שוכרי מקרקעין, מתווכי מקרקעין, סוחרי רכב ומתווכי רכב.

תקנה 6 א' לנותני שירותים לעוסקים פטורים נוגעת לאלה שעיקר הכנסתם ממשכורת מגיע מהתחומים הבאים: מופע אמנותי, הנחית מופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול, הרצאה, הוראה, הדרכה, כתבנות, תרגום, כתיבה או עריכה.
לפי חוזר מע"מ נותני השירותים המפורטים לעיל שאין להם הכנסות ממשכורת או שאין עיקר הכנסתם ממשכורת יכולים להירשם כעוסק פטור.

הוראות נוספות החלות על עוסק פטור:

  • עוסק פטור חייב להגיש דוח פעם בשנה בחודש ינואר עבור מחזור ההכנסות שלו בשנה שחלפה. לגבי שנת 2015 – עד ליום 31.1.2016.
  • עוסק פטור חייב בביטוח לאומי ובמס הכנסה ככל נישום אחר.
  • עוסק פטור חייב לנהל ספר קבלות (או ספר פדיון יומי) ולשמור את המסמכים בתיק תיעוד חוץ – קלסר.
  • עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס.
הכותב הינו רואה חשבון.
20 News

20 News