ספר חדש בשם "חב"ד במרוקו" מעלה את השאלה: מה עלה בגורלם של ילדי אגאדיר לאחר רעידת האדמה שהחריבה את העיר ב- 1960? העיתונאי נסים קינן, שאחיו נהרג ברעידת האדמה אמר הערב לאמיר איבגי מגלה כי ישנם הרבה מאוד ילדים, יהודים בעיקר שכל משפחתם נספתה והכנסייה והצלב האדום העבירה אותם לאירופה שם גדלו כנוצרים.

"גיליתי מסמכים אותנטיים שמספרים את הדברים בצורה מזעזעת", אומר קינן. "אנחנו מתחקים אחרי הדבר הזה" סיפר.