במבט חיצוני אפשר לחשוב שכל העניין סביב החייל מחברון הוא שגרם לתסיסה ופילוג בעם ישראל, אבל בעצם הפרשה רק מוציאה דברים שניסו לטאטא מתחת לשטיח כבר מזמן.

הצבא, שעד היום נחשב כערך עליון וקדוש לעם ישראל, מאבד מערכו כאשר נראה שהוא פונה נגד החיילים שהם עם ישראל בעצמו בזה כשהוא לא נותן להם גיבוי ואפילו משתמש בהם כקלף מיקוח במשחק הבינלאומי.

הבעיה היא שכבר מזמן הצבא שלנו – צבא העם – איבד את הקשר שלו עם העם והידק את קשריו עם הרובד המדיני-פוליטי שידוע שמנותק מעם ישראל, לא מרגיש את עם ישראל ועסוק בעיצומו של המשחק הבינלאומי.

במשחק הבינלאומי עם ישראל נראה כמו עוד אומה מאומות העולם. אמנם זו אומה בעלת תפקיד אסטרטגי בין השאר בקרבה שלו לאחת המעצמות הדומיננטיות, עצם קיומו כמדינה הדמוקרטית היחידה במזה"ת, וכמובן המיקום הפיזי שלו בארץ ישראל – עם כל הבעייתיות שבעניין. אבל נדמה שמתעלמים לחלוטין ממהותו של עם ישראל וממהותה של ארץ ישראל וזוהי מקור הבעיה.

 

ישראל במרחב המזרח התיכון. אור לגויים
ישראל במרחב המזרח התיכון. אור לגויים

 

מהותו של עם ישראל, העם הנבחר, לעמוד בתוקף על הזכויות שקיבל מהקב"ה ולהראות לגויים את דרך האמת והצדק. מהותו של עם ישראל להיות מחובר לשורשים שלו הרוחניים והגשמיים ולא לוותר על פיסת אדמה של ארץ ישראל. לחיות מתוך אמונה ולא מתוך פחד מה יאמרו הגויים.

כל עוד אנחנו נמצאים במשחק הבינלאומי ורואים עצמנו כפיון, כעוד אומה אחת מאומות העולם, נמשיך לסבול מפירוד וחוסר צדק, נמשיך להיות נרדפים מצד שאר האומות ונמשיך לחיות מתוך פחד שיביא לעוד ויתורים מהותיים אם בנפש אם באדמה.

השינוי צריך לבוא דווקא מתוך העם. לצעוק שאנחנו לא עוד פיון במשחק הבינלאומי. אנו צריכים לראות עצמנו כמובילים. עלינו להנהיג מהלך עולמי של שלום אמיתי, של צדק. זה התפקיד של עם ישראל, זה גם מה ששאר האומות מצפים מאתנו כעם הנבחר.

חג שמח.

20 News

20 News