No Tag To Print

נתפסו המחבלים
צילום: בן חדד

מהפכת רגב: תקציב התרבות בפריפריה עלה ב-350%

השרה רגב: "הבטחתי מהפכה וקיימתי"

דו"ח שיצא היום מציג גידול מסיבי של מבחני התמיכה בתרבות בפריפריה בשנים 2015-18' הדוח משלים דוח נוסף של מרכז המחקר והמידע בכנסת שפורסם בחודש יולי האחרון והראה כי תקציב מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט עלה במידה ניכרת במהלך העשור האחרון ובמיוחד בארבע השנים האחרונות. שיעור תקציב התרבות בתקציב המדינה עומד בשנת 2019 על 0.25%, לעומת 0.20% בשנת 2008. בשנת 2008 התקציב עמד על 634.6 מיליון שקלים, ב-2014 על 722.2 מיליון שקלים, ב-2018 – 951.2 מיליון שקלים וב-2019 תקציבו עומד על 997 מיליון שקלים.

מנתונים, שנאספו על ידי הממונה על איסוף הנתונים במינהל התרבות עולה כי יש ישנו גידול בין השנים 2015 ל- 2018 של כ- 300 אחוזים בתקציבי התרבות ביהודה ושומרון, כ- 70 אחוזים בצפון וכ- 42 אחוזים בדרום.

עוד צויין בדו״ח הקודם של מרכז המחקר והמידע, כי מאז נכנסה שרת התרבות והספורט, מירי רגב, לתפקידה לפני ארבע שנים חלה עלייה משמעותית בתקציב התרבות. כתוצאה מכך, גם בהוצאות המגזר הממשלתי על תרבות חלה עלייה, עד לרמה ממוצעת בהשוואה למדינות אירופה ואף מעט מעליהן. הוצאות המגזר הממשלתי על תרבות כאחוז מהתוצר הלאומי הגולמי וכוללות את הממשלה, מוסדות לאומיים, רשויות מקומיות ומלכ"רים ציבוריים, היו ב-2016 0.49%, כאשר במדינות אירופה הן עמדו על בין 0.1% ביוון ל-1.2% בהונגריה וממוצע שיעור ההוצאה של המגזר הממשלתי על תרבות במדינות האיחוד האירופי עמד על 0.4% מהתמ”ג.

השרה רגב: "הבטחתי מהפכה וקיימתי. דו"ח המחקר של הכנסת מוכיח באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי מהפכת התרבות שהובלתי מוכיחה את עצמה בשטח ובמיוחד בפריפריה, בצפון, דרום, נגב, גליל, יהודה ושומרון ומונגשת לכלל המגזרים! הדו"ח מצביע על העליה הדרמטית בתקציבים שמופנים לפריפריה בארבע השנים האחרונות. נתוני הכנסת מצטרפים אל הממצאים המלאים של שנת 2018, שמראים שהמהפכה בעיצומה. מנתונים שנאספו על ידי הממונה על המחקר במינהל התרבות עולה כי קיים גידול בין השנים 2015 ל- 2018 של כ- 300 אחוזים בתקציבי התרבות ביהודה ושומרון, כ-70 אחוזים בצפון וכ-42 אחוזים בדרום. נתוני 2019 עדיין בשלבי עיבוד ושם לראשונה תבוא לידי ביטוי הרפורמה בקולנוע המתעדפת הפקות איזוריות בפריפריה.
אני בטוחה שבשנים הבאות יבינו לעומק את עוצמת המהפיכה התרבותית והצדק החלוקתי שהתרחש בארבע השנים האחרונות".