No Tag To Print

shutterstock

מהן השלות עומס ומדוע הן מתרחשות?

במהלך הלילה נרשמו הפסקות חשמל רחבות ברחבי הארץ, מיד עם פרסום הדבר מיהרו בחברת החשמל להסביר כי מדובר ב"השלת עומס". מסתבר כי כבר ב-2017 היו מי שדאגו להסביר לציבור על התופעה בחברת החשמל. צפו:

 

כאמור, במקרה של תקלה לא צפויה במערכת אספקת החשמל, מתקיימת השלת עומס אוטומטית המיועדת לייצב את המערכת. השלות העומס, משמעותן הפסקות חשמל קצרות המתבצעות באופן אוטומטי ונמשכות כ-10-15 דקות. הפסקת הקווים מתבצעת על פי תוכנית קבועה מראש, המתעדכנת אחת לתקופה.

It is not Android