זלקה: "מקדיש את פרס הציונות לארי פולד הי"ד"האולפן הפתוח

האולפן הפתוח