No Tag To Print

הפרו את הוראות המשטרה
כוחות מג"ב בחברון

מדוע חיילי צה"ל מלווים את "שוברים שתיקה" בחברון?

בעוד הארגון תוקף חיילי צה"ל נאלצים לוחמינו לשמור על אנשי תנועת השמאל הקיצונית

מקומם. חיילי צה"ל מחוייבים בליווי אנשי שוברים שתיקה המשמיצים אותם. בשבוע שעבר נחשף תיעוד מקומם בו מנכ"ל ארגון שוברים שתיקה עושה סיור בחברון לפעילים פרו פלסטינים מחו"ל . לפני הסיור הוא מתקשר לחטיבה ומיד צה"ל שולח חיילים ללוות אותו. גם בהמשך הסיור הוא מתווכח איתם על מתווה הסיור ובעקבות שיחת הבהרה נוספת שלו לחטיבה החיילים מוכרחים ללוותו לכל פינה שהוא חפץ ללכת .

במכתב שנשלח מארגון "בצלמו" לאלוף הפיקוד ולרמטכ"ל ושר הביטחון נכתב: "נדהמנו לראות שחיילי צה"ל מחויבים בליווי אנשי שוברים שתיקה. בסיורים בחברון. עם כל הכבוד לפסיקות בג"ץ שמתירות לארגון לקיים סיורים במקום שיכבדו ויממנו לעצמם אבטחה או יפנו למשטרת ישראל. בהמשך המכתב בסיורים קבוע אבנר גבריהו משמיץ את החיילים ואני שולח לכם לינק לראות את דבריו שהוא אומר חיילי צה"ל בחברון יורים בפלסטינים כמו משחקי וידאו
לא ניתן בשום צורה לדרוש מחיילים ללוות סיור שמשמיץ אותם. . מדובר בפגיעה אנושה במורל החיילים . אודה להבהרה ברורה על הפסקת הקרקס הזה בה חיילים אומללים שמצילים חיי אדם מחויבים בפקודה לשמוע שהם רוצחים ופושעי מלחמה".

עוד נכתב, : "אדגיש באופן קבוע מארגני אירועים וסיורים נדרשים לממן מכיסם אבטחה כך לדוגמה במצעד הגאווה ובכל אירוע אין כל סיבה שארגון זה יהנה ממשאבי צה"ל בחינם ובכלל .צה"ל אינו ספק של ארגוני שמאל קיצוני .בנוסף מדובר בניגוד אינטרסים שכן במקרים רבים צה"ל מחוייב לעצור אנשים כאלה על כך שהם חורגים מהנהלים ומצסיסים את האזור כפי שרק לאחרונה נעצר מנכ"ל הארגון בדרום הר חברון .
אודה למענה מיידי". מארגון בצלמו נמסר כ מדובר בשפל חסר תקדים להכריח חיילים לשמוע את הזוועות והעלילות דם נגדם ? זה כבר פגיעה אנושה ביותר בחיילים. יתכבדו הארגון ויממנו בעזרת הכספים הרבים מחו"ל את סיוריהם.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי: "המכתב התקבל בצה"ל בימים האחרונים, ויענה במישרין לפונים. בגזרת החטיבה המרחבית ״יהודה״ מתקיימים באופן שוטף סיורים של ארגונים שונים. בהתאם לשיקול דעת המפקדים ועל פי הערכת מצב מבצעית, מלווים הסיורים ע"י כוח צה"ל ומתבצעת פריסת כוחות בנקודות מוכרות שונות על מנת למנוע חיכוך", עוד מסר הדובר: "צה״ל פועל במרחב במטרה לאכוף את החוק והסדר ולשמור על הביטחון".

It is not Android