האם נמצאה הדרך לעצור את התגברות כוחם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה? הבוקר (ד') הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק המציעה לשנות את שיטת בחירתם של היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה השונים, כך שהיועץ המשפטי למשרד יבחר ע"י השר המופקד על המשרד כמשרת אמון, בדומה לנוהל בחירת מנכ"ל המשרד. הצעת החוק, אותה יזם ח"כ אמיר אוחנה (הליכוד), מבקשת למעשה להגביר את המשילות ולחזק את משרדי הממשלה, כך שמדיניות השר תיושם ע"י כלל הגורמים באופן מיטבי.

הצעת חוק שתחזיר את היועמ"שים לגבולם? אמיר אוחנה. פלאש 90
הצעת חוק שתחזיר את היועמ"שים לגבולם? אמיר אוחנה. פלאש 90

יש לציין כי השיטה המוצעת בהצעת החוק אינה ייחודית לישראל. בארה"ב לאחר כל מערכת בחירות, מסיימים היועצים המשפטיים של כלל משרדי הממשלה את תפקידם. במקומם, ממונים על ידי הממשל הנבחר למשרות אמון אלה, פקידים התואמים את השקפתו וזאת במטרה לאפשר לממשל הנכנס לתפקד בצורה יעילה וליישם את המדיניות שלשמה נבחר.

לדברי יוזם הצעת החוק, ח"כ אמיר אוחנה: "יועץ משפטי אמור לסייע לשר להגשים את המדיניות בהתאם להשקפת עולמו ולא להיות שר-על שמטרפד ומסנדל".

עוד הוסיף ח"כ אוחנה כי: "שר שלא 'מתיישר' לפי היועמ"ש למעשה לא יכול להזיז אותו והוא מוצא את עצמו מסונדל למשך שנות כהונתו עם מעט מאוד יכולת תמרון. הדבר מעניק כח רב מדי ליועצים המשפטיים שלא נבחרו ויוצר 'אובר-משפטיזציה' בממשלה. ישנם מספיק גורמים מפקחים ומבקרים: הכנסת, מבקר המדינה, מבקר המשרד, ואם יש צורך במקרים קיצוניים – גורמי האכיפה ובתי המשפט. יש עודף בבירוקרטיה – על חשבון העשיה".