No Tag To Print

מרואן ברגותי פלאש 90
מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן. צילום: מרים אלסטר, פלאש 90

מבקר המדינה נגד שב"כ: "פגע בזכות לפרטיות באופן לא מידתי"

השופט בידמוס מתניהו אנגלמן מסר ליו"ר הכנסת את דו"ח הביקורת בעניין התמודדות המדינה עם משבר הקורונה

מבקר המדינה פרסם היום (ב') דו"ח ביקורת בנושא התמודדות המדינה עם משבר הקורונה.

המבקר מותח ביקורת חריפה על התנהלות שב"כ במשבר הקורונה וקובע כי הוא נכשל בתפקידו: "פעל בניגוד לכללים ופגע בזכות לפרטיות באופן לא מידתי".

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן קובע כי בארבעה אירועים שונים שב"כ פעל בניגוד לכללים ולנהלים ופגע באופן לא מידתי בפרטיות הציבור.

עוד מזהיר המבקר כי פעילות האיכונים פגעה בשב"כ ועלולה גם לפגוע ביכולותיו בעתיד. לדברי המבקר, "כפועל יוצא מפעילות הסיוע שנתן שב"כ למשרד הבריאות נפגעה פעילותה השוטפת של מחלקה מסוימת. כמו כן פעולות הסיוע הובילו לחשיפה מסוימת של יכולות השירות, אשר עלולה לפגוע בשירות בעתיד, עת יידרש לממש את ייעודו ולמלא את תפקידיו".

צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

עוד נקבע בדו"ח המבקר כי "בפועל, בידי שב"כ לא הייתה יכולת לספק, ביכולות אותן הוא הפנה למשימת הסיוע, איכונים ברזולוציה הנדרשת". לטענת המבקר, "דבר זה השפיע ישירות על אפקטיביות פעילותו ועל ההיקף הגדול יחסית של המגעים שאיתר, וכפועל יוצא מכך על המספר הגדול יחסית של האנשים שנדרשו להיכנס לבידוד, ובכלל זה גם של מי שלא היה במגע קרוב עם חולה".

המבקר אף מסביר כי התוצאה חמורה – רק כ-3.5% מהאנשים שנמצא כי היו במגע עם חולים, ולפיכך נדרשו להיכנס לבידוד, התבררו בסופו של דבר כחולים. היחס בין מי שאכן חולים לבין כלל המבודדים נקרא יחס "אות רעש".

צילום: אליהו ינאי
ראש השב"כ נדב ארגמן. צילום: הדס פרוש, פלאש 90

בשב"כ הגיבו וטענו כי היחס עלה ל-4.6%, וכי אם מקזזים פרטים הנוגעים לבני משפחה ולאיכונים כפולים, היחס הזה עומד בתקופת ההפעלה השנייה (מאז ה-1 ביולי) על 7.3%. ועדיין, מדובר ביעילות נמוכה משמעותית מזו של חקירה המתבצעת תוך תשאול החולה, שעמדה על פי המבקר על כ-24%. המבקר אמנם קובע כי כ-30% מהחולים המאומתים אותרו על ידי שב"כ, אך כי לא מדובר במיצוי היכולות שצריכות לפעול בשילוב עם החקירה האפידמיולוגית.

 

 

It is not Android