לאחר שהצהיר אמונים היום (שני) למדינה מעל דוכן הכנסת, נאם מבקר המדינה הנכנס מתניהו אנגלמן ואמר: "זכות גדולה היא לי להיכנס לתפקיד לאחר קבלת האמון של כנסת ישראל, ואני מתחייב לשמש שליח נאמן לכלל חברי הבית. אני נכנס מתוך ענווה לתפקידי כמבקר המדינה תפקיד מרכזי בעל מסורת רבת שנים אשר מוסדר בחוק יסוד והתורם רבות לחוסנה הערכי הכלכלי החברתי והמנהלי של המדינה. אני רואה את עצמי שלוח של כנסת ישראל לטובתם של המדינה ואזרחיה".

אנגלמן פרס את משנתו ביחד לתפקיד המבקר: "אי תלותו של המבקר ועצמאותו לצד גופי הביקורת הרבים הכפופים לביקורתו, והמחויבות להגשת הדוחות לכנסת ישראל ופרסומם לציבור, מהוות תעודת כבוד לחברה בישראל מחד, ומחייבות מאידך את המבקר בפעילות אחראית ושקולה". אנגלמן הוא מבקר המדינה הראשון מזה שנים רבות שלא היה שופט בעברו: "אני רואה חשיבות רבה לשימור מעמדו של מוסד מבקר המדינה לצד קידומה של ביקורת המדינה כביקורת בונה. אני אשאף להביא לידי ביטוי במסגרת התפקיד את הרקע הפיננסי ניהולי שלי, עם זאת חשוב לי להדגיש כי היושרה וטוהר המידות שהינם הבסיס לחוסנה הערכי הציבורי של המדינה הוא לאמון הציבור ברשויות המדינה הם נדבך חשוב במשימת מבקר המדינה".

בנאומו התייחס אנגלמן לתחומי הגדרת תפקיד מבקר המדינה: "חשוב לבצע הבחנה ברורה בין תפקיד המבקר העוסק בביקורת לבין הליכי קבלת ההחלטות. קבלת ההחלטות צריכה להתבצע ע"י מקבלי ההחלטות ובראשם ממשלת ישראל והנהלות הגופים המבוקרים. המבקר בוחן בודק וממליץ בפני מקבלי ההחלטות אך ככלל אל לו להתערב בהליכי קבלת ההחלטות"

 

עבודת מבקר המדינה: חיזוק הבית שלנו

 

יו"ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין בירך את מבקר המדינה הנכנס ואמר: "זלזול במבקר המדינה הוא זלזול באזרחי ישראל". לדברי אדלשטיין, "יש כאלו שמעזים להפחית מערכַה של עבודת הביקורת. הם אומרים: היה עדיף לנו בלי המציק הזה, "הנודניק", שחוקר ובוחן כל מה שאנחנו עושים. אלו דברי הבל! ביקורת המדינה לא רק משפרת את החיים, היא מצילה חיים".

אדלשטיין התייחס למתקפות המופנות כלפי מבקר המדינה לא פעם: "מי שמכיר את עבודת ביקורת המדינה יודע היטב שלא מדובר בשעשוע תיאורטי, לא מדובר בביקורת לשם הביקורת או בדקדוקי עניות חסרי צורך. מדובר בחיזוק הבית שלנו. מדובר בהבטחת שלומם וחיהם של אזרחי ישראל. זלזול בביקורת – הוא זלזול בהם. אין לו מקום במדינה מתוקנת.

אני רוצה לאחל לך, מבקר המדינה הנכנס, הצלחה רבה בתפקידך. אני משוכנע שתחושת השליחות שלך, הניסיון שרכשת והגיבוי לו אתה זוכה מחברי הבית הזה – יסייעו לך למלא את המשימה שנטלת על עצמך בהצהרת האמונים: לחזק את "בדק הבית" של מדינת ישראל, באחריות ובאמונה".
אילת כהנא

אילת כהנא