בעשורים האחרונים קיימת ירידה משמעותית באיכות האנשים המתמודדים לראשות הערים בישראל, דבר המקשה מאוד על התושבים בבחירת מועמד מתאים מכלל המתמודדים. קיימות לכך סיבות רבות אך הבעיה העיקרית היא שרבים קושרים תפקיד זה בלכלוך וכוחניות אשר אינה תואמת לרוחם ובכך מונעת מהם את ההתמודדות על התפקיד.

לצד ראשי ערים מצליחים ישנם גם כאלה המגיעים לתפקיד הרם מתחתית הסולם. הם פועלים ללא ידע בניהול, ללא הבנה בסיסית בצרכי התושבים וגרוע מכך – במשך הזמן הם מנהלים את העיר כאילו היא רכושם הפרטי.

המחשבה ש"ככה זה בפוליטיקה", גם שם יש אנשים לא מתאימים או מושחתים, אינה נכונה להשוואה כיוון ששאיפתם של ראשי המפלגות היא להציג נבחרת חזקה וטובה לכנסת. המנגנון בדר"כ ידאג שהטובים יהיו הנציגים הבכירים ברשימה. לעומתם תפקיד ראש עיר הוא תפקיד קריטי בהתפתחותה של עיר, זהו תפקיד רם מכדי שאנשים בינוניים ומטה יתפקדו בו.

ראש העיר הינו בעל השפעה מכרעת על החיים בעיר, על התושבים ועל חיי התרבות, הפרנסה והתיירות. במפתיע, בדבר חשוב כל כך לאזרחים אין את האפשרות לבחור ראש עיר בולט כי במקרים רבים אין בין המתמודדים אחד כזה. לא תמיד יש מספיק מידע וידע אמיתי על המתמודדים האחרים. במקרים אחרים המשחק מכור לכוחות הפוליטיים הפועלים ולאזרחים נותר רק לבחור את הרע במיעוטו.

בעיה זו בולטת אף יותר בעיירות הפיתוח, שם מועמדים בתמיכתן של 'חמולות' יכולים להיבחר דרך קבע בגלל השפעתם על אוכלוסיות קטנות וחלשות, אם במתן הטבות לקבוצות מסוימות, זכייה במכרזים, בהשפעה על ניהול העיר, או לפעמים אפילו בתחבולות שונות על מתמודד חדש שיסיר את מועמדותו.

דרושה התערבות מלמעלה

בארץ, ערים ועיירות שונות מתנהלות מעצמן ללא דרך, ללא מוצא ללא אור בקצה המנהרה וללא חלום או עתיד. לא יתכן שערים וותיקות במקומות שונים בארץ באזורים כל כך יפים תקועים כבר עשרות שנים עם אותה כמות אוכלוסיה, כשטובי בניה בורחים ממנה ומותירים אותה להתנוון.

ישנם רגעים בהם המדינה צריכה לפעול ולקחת אחריות על אותם מקומות ואותם תפקידים. לא תמיד תיקון מצב כרוך בהוצאות תקציב גדולות. לפעמים הבעיה פשוטה יותר: לא לתת לאנשים שלא הוכיחו כלום במשך שנות חייהם לנהל עיר, או מועצה מקומית.

אפילו לתפקיד פשוט במפעל המעומדים נדרשים לעבור ראיונות ובחינות התאמה שונות. המדינה יכולה וצריכה לתקן את המצב, ולגרום לכך שיהיו מועמדים טובים לציבור הבוחרים. לשם כך יש מספר אפשרויות:

א. על ידי עריכת מבחני התאמה ארציים לראשות עיר, כך שמתמודד לא יוכל להתמודד אם לא עמד במבחן ההתאמה בהצלחה. כפי שעו"ד לא יכול לקבל רישיון אם לא עבר מבחן התאמה וכפי שאוניברסיטאות לא מקבלות סטודנטים ללא פסיכומטרי. מבחני התאמה לראשי ערים יתקיימו אחת לשנה. אי הצלחה או אי התאמה במבחן תמנע ממנו התמודדות ורק לאחר שנה שלמה של המתנה יוכל להיבחן שוב.

ב. צריך לתקן את המנדט שנותנות המפלגות הגדולות לתפקיד ראשי ערים למועמד מטעמם, בנוסף לעמידה במבחן הארצי המפלגות צריכות לפרסם ולבקש מועמדים, לבחון ולבחור מבניהם את המתאים ביותר. כיום נציג מתמודד של תנועה פוליטית לעירייה לא צריך להוכיח הרבה לגבי יכולותיו, אלא רק להביא מספר המלצות ובכך הוא זוכה באמון המפלגה.

הממשלה צריכה לטפל בנושא  הזה בדחיפות, כי רק החלטות ממשלתיות נכונות יכולות למצוא פתרון עתידי נכון לרווחת ולטובת התושבים והאזרחים. ההנחות במס וכל ההטבות שהממשלה נותנת אינן מספקות את הפתרון הנדרש, הם צעדים קטנים שעוזרים בעיקר לטיוח הבעיה באמצעות סנוור עיני התושבים שרובם, בגלל היותם חלשים, אינם נהנים מהטבות אלה.

20 News

20 News