No Tag To Print

.
Photo by Tomer Neuberg/FLASH90

מאות יהודי גולה ישתתפו בפרוייקט הציוני "מסע" לחיזוק הזהות היהודית

בני עקיבא העולמית ומסע מסרו כי הם "צפויים לקלוט בשבועות הקרובים מאות צעירים"

תנועת בני עקיבא העולמית בשיתוף פרוייקט "מסע" מתכוננות לקליטת מאות צעירים הצפויים להגיע בשבועות הקרובים לתכנית בת שנה בישראל. רועי אביקסיס מנכ"ל בני עקיבא העולמית: "מיותר לציין שקליטתם תיעשה תוך הקפדה רבה על ההנחיות".

 

Photo by Yehuda Haim/Flash90

בימים אלו נערכים בתנועת בני עקיבא העולמית ובפרוייקט הציוני "מסע" לקליטת כ- 180 צעירות וצעירים ממקומות שונים בעולם הצפויים להגיע לישראל בשבועות הקרובים. כחלק מאישור שר הבריאות לקליטת 17 אלף צעירים בתכניות השונות, כלולים גם צעירי תכנית זו. במסגרת התכנית, צפויים הצעירים להגיע לתקופה בת שנה בה יחוו מגוון חוויות יהודיות ציוניות בישראל, החשובות מאד ליצירת הזהות היהודית של צעירי יהדות התפוצות וזיקתם לישראל.

 

Photo by Yehuda Haim/Flash90

 

רועי אביקסיס מנכ"ל בני עקיבא העולמית התייחס לקליטת הצעירים לאור ההגבלות: "אין בכלל שאלה לגבי ההקפדה היתרה על ההנחיות של משרד הבריאות בקליטת צעירי התכנית בישראל, אנו נפעל בדיוק על פי ההגבלות שנדרש" והוסיף- "אנחנו מתפעלים מאד מהעובדה שדווקא בזמנים אלו, לא רק שאין ירידה וביטול של המתעניינים בתכניות הציוניות בישראל, אלא אף ניכרת עליה בביקוש, אנחנו נקבל בשמחה כל יהודי שירצה להגיע לישראל ולחזק את הקשר לעם ולארץ"