No Tag To Print

לראשונה: פיקדון גם על בקבוקים גדולים

חוק הפיקדון, שהחל לפעול בשנת 2001, משית על מיכלי הפלסטיק פיקדון כספי במטרה שמיכלים אלה יוחזרו על ידי הצרכן למרכולים, לא יזהמו את המרחב הציבורי וימחזורו. כעת, החוק יחול גם על בקבוקי ליטר וחצי

לראשונה בישראל יוחל פיקדון על בקבוקי 1.5 ליטרים.

לאחר שנים בהן פיקדון חל רק על בקבוקים קטנים, ולאחר שיצרני המזון פעלו לביטול מוחלט של החוק, שחל כיום על פחיות ובקבוקי חצי ליטר, לראשונה בישראל יוחל הפיקדון גם על בקבוקים גדולים.

במשרד להגנת הסביבה הודיעו כי תינתן למשק תקופת היערכות של כשנה להרחבת חוק הפיקדון, תוך התחשבות באתגרי משבר הקורונה.

חוק הפיקדון, שהחל לפעול בשנת 2001, משית על מיכלי הפלסטיק פיקדון כספי במטרה שמיכלים אלה יוחזרו על ידי הצרכן למרכולים, לא יזהמו את המרחב הציבורי וימחזורו. אבל החוק חל רק על בקבוקי פלסטיק הקטנים מ-1.5 ליטר (וגם על פחיות), עליהם יש פיקדון של 30 אגורות, למרות שבקבוקי המשקה הגדולים, מעל ל-1.5 ליטר, מהווים את מרבית הבקבוקים בשוק. השיקולים לכך היו מגוונים, ביניהם חשש לעליה במחירי הבקבוקים ולחץ של יצרניות המשקאות.

השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל אמרה כי "אנחנו עושים היום היסטוריה במדינת ישראל עם החלטה חשובה שקיבלתי להחיל פיקדון על בקבוקי 1.5 ליטר. הדרך הטובה ביותר לנקות את המרחב הציבורי מבקבוקים ריקים ולעודד מיחזור, היא באמצעות החלת פיקדון גם על הבקבוקים הגדולים. מדובר בצעד נכון מבחינה סביבתית וכלכלית כאחד: הפיקדון יביא לחיסכון של עשרות מיליוני שקלים ויוריד את יוקר המחיה. יש כאן Win-Win-Win לסביבה, לחברה ולכלכלה".

חה"כ יעקב אשר תוקף את השרה גמליאל על החלטתה להרחיב את חוק הפיקדון: "מצער מאוד שדווקא שרה המגיעה מסיעת הליכוד שמתיימרת לדאוג לפריפריה ולשכבות החלשות, דחתה הצעת חוק חברתית שהגשתי בנידון ושהייתה מסירה את ההתייקרות הצפויה מעל כתפי המשפחות ברוכות הילדים ומעוטות היכולת".

It is not Android