No Tag To Print

.
הפגנת ארגון נכי צה"ל, אילוסטרציה. Photo by Gili Yaari / Flash 90

לראשונה בכנסת: ועדה העוסקת בהלומי הקרב ונפגעי פוסט טראומה

ארגון נכי צה"ל על הקמת הוועדה: כישלון של משרד הביטחון, יוזמה מבורכת של הכנסת

ועדת העבודה, הרווחה הבריאות של הכנסת הקימה לראשונה ועדת משנה מיוחדת לנושא של טיפול המדינה בהלומי הקרב ונפגעי הפוסט טראומה. מאבקם ודרישותיהם של הלומי הקרב להכרה מהירה וברורה מצד משרד הביטחון באו לידי ביטוי לאורך השנים בדיוני ועדה ספציפיים. יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ החליט על הקמת ועדת המשנה לבקשתו של ח"כ אופיר סופר, שביקש לוודא שהנושא יזכה למלוא תשומת הלב שלה הוא ראוי. הוועדה תקדם מענים מידיים וארוכי טווח לקיצור ולשיפור הליך ההכרה בנפגעי הלם הקרב והפוסט טראומה, שיפור השירותים האישים, המשפחתיים והתעסוקתיים שניתנים לנפגעים וכן קידום מנגנון לסיוע במימוש זכויותיהם של הנפגעים.

ח"כ אופיר סופר ביקש להוביל שינוי בתחום כמי שמתמודד בעצמו עם השפעות פוסט טראומטיות מתקופת שירותו הצבאי. ח"כ סופר סיפר: ״ מתרגש מאוד לקבל את התפקיד בחיל ורעדה, נושא חשוב מאוד. בשבועות האחרונים בעקבות פניות רבות ונוספות נחשפתי עוד ועוד וגיליתי שהפער עוד גדול משהכרתי. כעת בעקבות הקמת הוועדה אני חש מחויב לתוצאות ב"ה, וזה השינוי המרכזי מהבוקר".

ארגון נכי צה״ל בתגובה: "הקמת וועדת המשנה לטיפול בהלומי היא צורך השעה והבעת עמדה מוסרית ופרקטית חשובה ביותר של כנסת ישראל, ומדגימה שוב את הכישלון האדיר של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון, בטיפול בנכי צה״ל בכלל ובהלומי הקרב בפרט. אנו קוראים לשר הביטחון ולמקבלי ההחלטות לקיים בדק בית עמוק בכל הקשור בעבודתו הכושלת של אגף שיקום נכים במשרד הביטחון ולפעול לשינוי מהיר ומהותי בהתנהלותם למול הפצועים".