ממשרד התקשורת נמסר בתגובה: "המשרד נמצא בשלב בחינה של תגובות הפונים לשימוע ובהמשך יוחלט כיצד לפעול בעניין. אין צפי למועד פרסום ההחלטות
בכל מקרה המשרד דוחה על הסף את הטענות לסתימת פיות או הפלייה של ציבור כזה או אחר. הנושא כבר נדון בבג"צ שדחה את העתירה".

ריקלין ושות'

ריקלין ושות'