No Tag To Print

תשעה באב בכותל המערבי,
משרד הרישוי. ארכיון. צילום: פלאש 90

לידיעת הנהגים: אין קבלת קהל במשרדי הרישוי

עקב תקלה טכנית במחשב המרכזי של משרד התחבורה -אין קבלת קהל בסניפי משרד הרישוי ברחבי הארץ. לא ניתן לבצע פעולות גם בדואר, ברישיומט ובאתר

נהג? שים לב: תקלה טכנית במחשב המרכזי של משרד התחבורה הביאה להשבתת שירותי הרישוי.

עד להודעה חדשה לא תתקיים קבלת קהל בכל סניפי משרד הרישוי ברחבי הארץ. כמו כן, לא ניתן לבצע פעולות רישוי בסניפי הדואר, בעמדות האוטומטיות (רישיומט) ובכל השירותים המקוונים.

המשמעות – לא ניתן להנפיק רישיונות נהיגה ורכב בדואר ובשירותים המקוונים של משרד התחבורה ולא ניתן להעביר בעלות על רכב. במשרד התחבורה הודיעו כי הודעה על חזרה לפעילות רגילה תתפרסם עם תיקון התקלה.