No Tag To Print

באדיבות ארכיון צה"ל במשרד הביטחון, במחנה, אברהם ורד

לאחר 47 שנה, המסמכים נחשפים: כך עוכבה הידיעה על פרוץ מלחמת יום הכיפורים

משרד הביטחון מפרסם היום מסמכים סודיים על מחדל המודיעין ערב מלחמת יוה"כ; לקט המודיעין הבהול ערב המלחמה, ההתכתבות בין ראש אמ"ן זעירא לוועדת אגרנט ועוד.

לקראת יוה"כ מפרסם ארכיון משרד הביטחון מסמכים נדירים שלא פורסמו עד היום.

המסמכים מתמקדים בעיקר סביב "ידיעת הזהב המודיעינית" שהתקבלה בצמרת אמ"ן ערב פרוץ המלחמה.

בידיעה שהתקבלה בערב יו"כ בשעה 16:45, תחת הכותרת "סודי ביותר, בהול", מתואר הצעד הסורי של הרחקת המומחים הסובייטים והעברתם מדמשק למוסקבה. לאחר מכן מצויין כי "המקורות הוסיפו כי הסורים נימקו את ההרחקה בכך שכוונת מצרים וסוריה לערוך מלחמה נגד ישראל ולכן הורחקו".

מיד לאחר מכן, בעקבות קבלת הידיעה, גיבש אגף המודיעין "לקט מודיעין מיידי – מדיני" שהוגדר גם הוא כ"בהול".

אלא, שהמכתב הועבר לראש הממשלה, לשר הביטחון ולרמטכ"ל רק למחרת, ב6.10.73, בשעה 6:35 – לאחר שחלפו 10 וחצי שעות מקבלת הידיעה ושעות בודדות טרם פרוץ המלחמה.

הידיעה המודיעינית

במכתבי ועדת אגרנט שפורסמו היום נחשף כי הועדה מאשימה את ראש אמ"ן אלי זעירא ב"אי גילוי מלא של כל הידיעות החשובות הנוגעות לפינוי משפחות הרוסים מסוריה ומצרים".

האלוף זעירא משיב להם וכותב כי: "לא זכור לי שעיכבתי לפני חצות ושאישרתי בבוקר הוצאת לקט זה".

אלי זעירא. באדיבות ארכיון צהל ומערכת הביטחון. צילום רוני פרנקל

אך במכתב תשובה הנשלח לועדה, קובע עוזרו לענייני מחקר, תא"ל אריה שלו, כי זעירא הוא שהנחה לעכב את לקט המודיעין: "אל"מ גרא הקריא אותו מילה מילה לראש אמ"ן, וראש אמ"ן הורה לעכב את הצבעוני (המסמך) ובינתיים לא להפיצו".
במכתב נוסף ששולח זעירא בעניין זה לועדה, כותב כי "בדיעבד אני יכול לנסות לשחזר כנימוק אפשרי לעיכוב כזה את העובדה כי כאמור לא הערכנו את הידיעה כמוסיפה משהו על ההערכה הקיימת, וייתכן שקיוויתי לקבל תוך זמן קצר ידיעות משמעותיות יותר".

באדיבות ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון. צילום: רון אילן

להאשמה זו של ועדת אגרנט כנגד אלוף זעירא, מצטרפות האשמות נוספות ובהן אי גיוס מילואים ביחידה 848, ועל "ידיעת…על כוונת המצרים לפתוח בקרוב באש" – ידיעה שלא העביר.

רא"ש אמ"ן זעירא משיב במכתב ארוך ומנומק על טענות הועדה, ופותח בלקיחת אחריות: "אכן, אני רואה עצמי שותף לאחריות לטעות בהערכת כוונות האויב. איני מתנער מאחריות זו ומטעותי שאיתן אחיה כל חיי".

אך לאחר מכן משיב לטענות אחת לאחת, וכותב כי על אחריותו היתה להתריע על מוכנות האויב למלחמה ולא על כוונותיו, ומוסיף שאכן ניתנה התרעה "רצינית ביותר, אם כי לא סופית ומוחלטת" כעשרה ימים לפני פרוץ המלחמה.

עוד פירסם היום משרד הביטחון תיק הכולל דוח מודיעין מיוחד על הערכה לתוכנית סורית לכיבוש רמת הגולן, דו"ח שסווג כסודי ביותר והופץ ב2.10.73, 4 ימים לפני פרוץ המלחמה. בדוח נאמר על התוכנית המבצעית של הסורים לכיבוש הרמה, אך נכתב כי "ביצועה עתה ובטווח הקרוב אינו סביר להערכתנו", ו"אין סימן כי מצרים מוכנה בשלב זה לחדש הלחימה".

It is not Android