No Tag To Print

יונתן ינקלוביץ ז"ל
צילום: דובר צה"ל

לאחר 36 שנים: קסדתו של הטייס רב-סרן דניאל גורי ז"ל הוחזרה למשפחתו

היום (ד') נמסרה קסדתו של חלל צה"ל, טייס קרב בחיל-האוויר, רב-סרן דניאל (דני) גורי ז"ל לאלמנתו אופירה גורי ולבתו, שלא זכה להכיר, דנה. הקסדה אותרה ונלקחה על-ידי צוות איתור מחיל-האוויר שכלל את פלגת אית"ן (איתור נעדרים), חוקרי תאונות ממבק"א (מנהל בטיחות וביקורת איכות), צוות לוחמים מיחידה 669 וצוות מסוק מטייסת 123 ("ציפורי המדבר").

צילום: דובר צה"ל

היום התקיים ביקור של משפחת גורי בטייסת 140 בבסיס נבטים, הטייסת בה שירת רב-סרן גורי ז״ל. במסגרת הביקור שמעו מפי מפקד הטייסת, סגן-אלוף ט׳ על העשייה ופעילות הטייסת וביקרו בחדר ההנצחה של הטייסת. בתום הביקור נמסרה הקסדה למשפחה בדת"ק (דיר תת-קרקעי) של טייסת 140 על-ידי מפקד הבסיס תת-אלוף עומר טישלר, מפקד הטייסת סגן-אלוף ט' וחוקר התאונות רב-סרן א׳, שלקח חלק בצוות איתור הקסדה. על-פי בקשתן, תועבר הקסדה למשמורת בטייסת 119 בבסיס רמון- המקום בו שכנה טייסת 140 ומשם יצאו רב-סרן דניאל גורי ז״ל וסגן אילן רוזנטל ז"ל אל טיסתם האחרונה ממנה לא שבו.

צילום: דובר צה"ל

המאמץ לאיתור נעדרים וחללים שנפלו בעת מילוי תפקידם הוא מאמץ מתמשך וחלק מהחובה המוסרית והערכית של צה״ל, חלק ממחויבותנו למשרתים ולבני משפחותיהם.

צילום: דובר צה"ל

צה״ל מחויב להשיב לבני המשפחות כל פיסת זיכרון של יקיריהם אשר הקריבו את חייהם ונפלו בעת שירותם הצבאי.