No Tag To Print

צילום: ענף המועצה האזורית גוש עציון

לאחר 20 שנה: הישוב פני קדם בגוש עציון הוסדר

 לאחר אישור של 1,100 יחידות בגוש עציון, הועלתה להפקדה תוכנית היסטורית של 120 יחידות בפני קדם שהוסדר באופן רשמי אחרי שני עשורים

היסטוריה בגוש עציון: מועצת תכנון עליונה אישרה היום (ה') בחלקו השני של הפקדה היסטורית. 20 שנה לאחר הקמתו הסדרתו של היישוב פני קדם. מתע אישרה את הקמתן של של 80 יחידות דיור והסדרתן של 40 יחידות הדיור הקיימות כיום ביישוב, כף שהיישוב צפוי לגדול עד כדי 120 יחידות דיור מוסדרות.

צילום: ענף המועצה האזורית גוש עציון

ראש המועצה האזורית גוש עציון שלמה נאמן בירך על האישור ואמר:
"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! מזל טוב לקהילת פני קדם, לגוש עציון ולהתיישבות כולה – אנחנו שותפים לצעד הסטורי לחיזוק אחיזתנו בארץ אבותינו.הסדרת ההתיישבות ובניית בתים חדשים זו בשורה אמתית. מעבר לאתגרי השעה שכולנו טרודים בהם, אנחנו חייבים להיות עסוקים גם בסוגיות הנצח כגון יישוב ושלמות הארץ. תודתנו נתונה לראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו על כך שלא הניח את הנושא בקרן זווית.מלבד הפעולה החשובה בשדה הבין לאומי חשובה גם הפעילות כאן בתוך ארץ ישראל, ביסוס, הרחבה וחיזוק ההתיישבות – הם הצעדים האמיתיים לריבונות ישראלית ויהודית ביהודה ושומרון".

It is not Android