עיקרי התכנית כוללים תשלום דמי אבטלה לשנה הקרובה לכל השכירים בחל"ת, קצבת מחייה חודשית קבועה למשך שנה לעצמאיים שנפגעו מהמשבר וסיוע נוסף לעסקים לפי היקף הירידה במחזור שלהם. בשלב זה לא הושגה הסכמה באשר לדרך מהירה להעברת הכספים לעצמאיים.

 כלכן בכיר מהמערכת הבנקאית בישראל מוסר לערוץ 20 כי: לא רוצים לדבר עלזה אבל לאור הגירעון הגדול של 2020 צפוי עליית מיסים ב2021.
יש לציין כי הסיוע של הבנקים התבטא עד כה בדחיית תשלומים ומשכנתאות, הלוואה מהירה של 10,000, וחבילות לשיקום העסק מחדש.
 נתניהו אמר כי לא יסבול טופסולוגיה הוא מעוניין שבקליק אחד הכסף יבור לעצמאיים.

צילום: יונתן סינדל פלאש 90
המתווה שמסתמן הוא:
רשת ביטחון לשכירים הנמצאים בחל"ת

• מתן דמי אבטלה משופרים לחשבון הבנק לכל הזכאים החל מחודש ינואר 2020. דמי האבטלה יועברו בצורה רציפה עד לחודש יוני 2021 באופן מיידי וללא צורך בכל פעולה נוספת. חמישה ימי ההמתנה בין תקופות האבטלה יבוטלו, תקופת האכשרה תקצור מ-12 חודשים לשישה והתקופה המינימלית לזכאות תקוצר ל-14 יום (במקום 30 יום).

• מעבר מהפחתת שיעור אבטלה תלוי בזמן לתלות במצב האבטלה במשק על ידי שינוי בגג הקצבה רק לאחר שיפור בשוק העבודה.

• הרחבת זכאויות – ביטול קיזוז קצבאות והרחבת מענקי ההסתגלות בגובה של עד 4,000 שקל לחודש לבני 67 ומעלה עד חודש דצמבר 2020.

רשת ביטחון לעצמאיים ולבעלי שליטה

• מענק סיוע לעסקים – עצמאיים ובעלי עסקים שנפגעו כ-50% במחזור העסקי שלהם יקבלו אחת לחודשיים עד לחודש יוני 2021 מספר מענקים, תלוי במחזור החודשי. בסך הכל יקבלו העצמאיים 14 מענקים חודשיים שישולמו בשבעה תשלומים.

• עסק בעל מחזור שנתי של עד 300 אלף שקל יזכה במענק סיוע לעסק בגובה של 6,000-3,000 שקל לחודשיים,

• עסק בעל מחזור שנתי בין 300 אלף שקל ל-100 מיליון שקל יקבל מענק החזר הוצאות קבועות של עד 500 אלף שקל לחודשיים.

• מענק סיוע סוציאלי דו-חודשי לבעל העסק- מענק בגובה 70% מההכנסה החייבת ועד ל-15,000 שקל לבעלי הכנסה שנתית חייבת של עד 640 אלף שקל בשנה שחוו ירידה של כ-50% מהמחזור. בסך הכל ב- 14 מענקים חודשיים שישלמו ב-7 תשלומים כל חודשיים.

• מענק ארנונה – החזר בעבור הוצאות הארנונה עד 100 מיליון שקל לעסקים שהפעילות שלהם ירדה מעל 60%, עד לסוף יוני 2021.

• הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים בהיקף של בכ-23 מיליארד שקל עד לסך של 45 מיליארד שקל. הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת.

• דחיית החזר משכנתאות והלוואות- עד לחודש יוני 2021

• דחיית רישוי עסקים- ביטול החובה בחידוש רישיון העסק עד לחודש יוני 2021

• ביטול קנס על משיכת כספים מקרן השתלמות – משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-10,500 שקל בחודש (השכר הממוצע), כהוראת שעה למשך 6 חודשים.

סיוע למשוחררים ומתן הכשרות מקצועיות

• הכשרות מקצועיות- תגבור מערך ההכשרות המקצועיות והרחבת היקף ההכשרות לכ-50 אלף בשנה,  במטרה לאפשר לאנשים שנפלטו משוק העבודה לחזור אליו באופן מהיר ואיכותי, ועל מנת להעלות את הפריון של המשק הישראלי.

• תוכנית האצה – תיקבע בהמשך לפי יעילות הפרויקט, יכולת הביצוע וההשפעה על התעסוקה.

• הרחבת היתר משיכה מפיקדון חיילים משוחררים – משיכת הפיקדון לכל מטרה לכל יתרת הפיקדון למשוחררים בחמש השנים האחרונות.

• סיוע לאוכלוסיות מיוחדות תוך מענה בריאותי ואכיפתי

• אזרחים ותיקים – מיפוי ומתן מענים לצרכי הקשישים

• אנשים עם מוגבלויות – מתן מענים לאנשים עם מוגבלות ואוכלוסיות בסיכון

• תגבור חקירות אפידמיולוגיות, בדיקות, הסברה ואכיפה


רוצים להישאר מעודכנים? הצטרפו לקבוצת וואטסאפ או טלגרם שלנו.