No Tag To Print

כ – 20 ח"כים מהקואליציה והאופוזיציה, שרובם הורים לילדים קטנים או סבים לנכדים, הגישו מכתב בנושא לרה"מ ברקע מקרי התעללות בפעוטות בגנים ולקראת דיון שיתקיים בוועדה לזכויות הילד

כ-20 ח"כים מהקואליציה והאופוזיציה, שרובם הורים לילדים קטנים או סבים לנכדים, הגישו מכתב בנושא לרה"מ ברקע מקרי התעללות בפעוטות בגנים ולקראת דיון שיתקיים בוועדה לזכויות הילד.