No Tag To Print

фото профиля Masha Zbolinsky Pisetsky, На изображении может находиться: 1 человек
שר הרווחה חיים כץ. צילום: אוהד צוויגנצוויג

כתב אישום יוגש נגד השר חיים כץ בפרשת המניות

כץ שוקל לבקש מהכנסת לקבוע כי חלה עליו חסינות מהותית

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט הודיע לשר הרווחה חיים כץ מהליכוד כי יוגש נגדו כתב אישום בגין מרמה והפרת אמונים בפרשת המניות.

בעניין תיק התעשייה האווירית שבו נחקר השר כץ החליט היועמ"ש לסגור את החקירה בעניין.

ע"פ דיווחים שונים כץ ככל הנראה יתפטר מהממשלה.

עורכות הדין נוית נגב ויאנה פוגל-סלוצניק ממשרד שינמן-נגב-ניב, באות כוחו של השר חיים כץ, מסרו בתגובה להחלטת היועמ"ש:

" אנו מברכות על החלטת היועץ המשפטי לממשלה לגנוז את תיק החקירה נגד השר כץ במה שכונה "פרשת התעשייה האוירית", עניין קלוש מלכתחילה, שהשר אף לא הוזמן לשימוע לגביו.

במה שכונה "פרשת ניירות הערך", לגביו קיימנו לפני כ- 10 חודשים שימוע מפורט בפני היועץ המשפטי לממשלה, יוחסו לשר כץ בכתב החשדות עבירת שוחד ועבירת קבלת דבר במרמה. לטעמנו לא היה לכך בסיס עובדתי ומשפטי, ואנו מברכות על כך שהיועץ המשפטי לממשלה קיבל בעניינים אלה את עמדתנו שהוצגה בפניו בשימוע. נזכיר, כי החקירה החלה בחשד לעבירה של שימוש במידע פנים, וקיבלה תפנית לייחוס עבירת שוחד. כעת, לאחר שהתקבלו טענותינו, מה שנותר הוא הפרת אמונים, שהינה עבירת סל רחבה, אשר הכוונה לייחס אותה לפעולות חבר כנסת בעת מילוי תפקידו בהליכי קידום חקיקה – הינה, לטעמנו, שגיאה יסודית.

בכל פעולותיו כחבר כנסת וכשר פועל השר כץ באופן ענייני ונטול פניות, לטובת הציבור. החוק המדובר חוקק בשנת 2010 בתקופת ה"תספורות במשק" והוא ונועד לתקן עוול, ולהגן על כלל ציבור המשקיעים מפני מניפולציות שעלולים ליזום בעלי שליטה בחברות. אין מדובר אפוא בחוק פרסונלי שנועד להיטיב עם בן ארי.

כללי האתיקה של הכנסת קובעים שאין בנסיבות אלה עניין אישי, ולפיכך גם אין ניגוד עניינים או פגם אחר. לא בכדי אין כל תקדים להעמדה לדין של חבר כנסת בטענה כי פעל בניגוד עניינים במסגרת הליכי חקיקה, ובמקרים דומים בעבר לא עלה על הדעת להעמיד חברי כנסת לדין פלילי. ההליכים לקידום החוק היו תקינים, וחיים כץ פעל בעניין זה בהתאם לחובות המוטלות עליו ולנוהג המקובל בכנסת.

בייחוס עבירה של הפרת אמונים יש ניסיון לקבוע, על גבו של חיים כץ, דרישות ונורמות שאינן קיימות במציאות בהליכי חקיקה במדינה דמוקרטית, ועלולות להטיל מגבלות בלתי סבירות על תפקודה של הכנסת. נזכיר, כי ועדת האתיקה של הכנסת שדנה בעניין כבר ב-2011 מצאה אמנם טעם לפגם בהתנהלותו של כץ, אך סברה שהדברים אינם עולים אף כדי עבירה אתית.

בנסיבות אלה, ישקול השר חיים כץ לבקש מ הכנסת לקבוע כי חלה עליו חסינות מהותית".

ח"כ גדעון סער מתייחס להמלצות ואמר: "השר כץ לא עשה שום דבר לא בסדר. אני קראתי את ההודעה. אני רואה פה התערבות בפעם הראשונה בתולדות המדינה כתב אישום הקשור לענייני חקיקה בנושא שוועדת האתיקה קבעה שאין פה אפילו עבירה אתית. אני  מצטער, אני מתקשה להבין מדוע לא נסגר התיק."
It is not Android