שפי פז: "אחרי 12 שבועות שאנחנו הפגנות, פתאום הגיעה הוראה מלמעלה שאנחנו לא יכולים להפגין מול הבית של נשיאת בית המשפט העליון".

לפני כולם

לפני כולם