הפרקליטות החליטה להעמיד לדין את שניים ממקורבי הרצוג. הפטריוטים מלגלגים על המפלגה שמהסזון מתנהגת אותו דבר

הפטריוטים

הפטריוטים