כפי שפורסם לראשונה בערוץ 20, התובעת הצבאית הראשית, אל"ם שרון זגגי פנחס, הזמינה היום את עו"ד לפגישה עמה בהשתתפות התובע סא"ל (מיל') , בנוגע לערעורים שהוגשו בעניינו של סמל . זאת בהמשך להצעתו של בית הדין הצבאי לערעורים. מטרת הפגישה היא להגיע לפשרה בערעור, כפי שהציע בית הדין בתחילת השבוע.

מתוך 'לפני כולם'. א'-ה' ב-19:30

הפגישה מהווה למעשה "התקפלות" מצדו של התובע ויסמן, לאחר שזה סירב בעקשנות להיענות להצעות השופטים ולהסכים להליך גישור. בעוד שעורך דינו של אזריה, יורם שפטל, הסכים לקדם דיאלוג לקראת פשרה, סירב התובע ויסמן לכל סוג של משא ומתן שלא במסגרת הערעור עצמו. למרות זאת, חייבו השופטים את התובע להציע את הליך הגישור לפרקליט הצבאי הראשי, וכעת תיערך פגישה בין הצדדים שבסופה ייתכן והמשפט שמסעיר מדינה שלמה יסתיים בפשרה.

מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20:עוד באותו נושא