לראשונה ראש ממשלה ישראלי מצהיר פומבית על רצונו להשתלב כמדינה במועצת הביטחון. "עצם האמירה היא חשובה, גם אם בסופו של דבר לא נעמוד ביעד"

 לפני כולם

לפני כולם