No Tag To Print

רד עובר בדיקות. ילום: דוברות איכילוב
"ברית הדמים שנכרתה בין העדה הדרוזית לבין מדינת ישראל תהפוך מהיום לברית חיים"

משפחות שכולות דרוזיות ביקרו בזירות הפיגועים

משפחות שכולות מהעדה הדרוזית שיקיריהן נרצחו באזור ירושלים חזרו ביום שישי לזירות שבהן אירעו הפיגועים. לסיור התלוו עשרות צעירים לפני גיוס

משפחות שכולות מהעדה הדרוזית שיקיריהן נרצחו באזור ירושלים חזרו ביום שישי לזירות שבהן אירעו הפיגועים. לסיור התלוו עשרות צעירים לפני גיוס, יהודים ודרוזים, שהתקבצו כדי להכיר פנים אל פנים, בלי הסטיגמות. אחרי שהמחיצות הוסרו התכנסו כולם לתפילת יום שישי המשותפת.

נשיא העמותה שיזמה את המפגש, הרב יעקב קרימאיר: "ביום שישי בעיר העתיקה בירושלים ראיתי בפעם הראשונה את הלחץ תחתיו חיים אחינו הדרוזים וזו עוד סיבה לחבק ולעודד אותם".

אביו של האיל סיתוואי ז"ל אמר לערוץ 20: "האירוע בירושלים היה מביש אם כי דעתם של המוסלמים על הדרוזים שמשרתים בצה"ל ונאמנים למדינה ידועה ולא תרתיע אותנו. אנחנו חלק מהמדינה הזאת ונאמנים לה".

It is not Android