האם בשנת 1977 התרחש מהפך? הפטריוטים משוכנעים שהימין עדיין לא למד למשול, אבל לימור לבנת משוכנעת: "עד 1977 למשפחה שלנו לא היה סיכוי למצוא פרנסה. בגין טעה שלא רצה להחליף את הפקידים, אבל בכל זאת, מבחינה סוציולוגית היה כאן מפנה גדול".
הפטריוטים

הפטריוטים