No Tag To Print

צילום: ההתאחדות לכדורגל בישראל

מי כאן האידיוט?

רוגל אלפר טען כי אנשים שמתפללים לגשם או לרפואת חולים הם אידיוטים. דנה סומברג: "מבחינתו תפילה זה לאידיוטים, אבל תמיכה במחבלים לא"

דנה סומברג: "אחרי התמיכה בתנועת החרם, הפצת הסתה בעולם, בעיתון הארץ עולים שלב ומזלזלים באמונה העמוקה של עם ישראל במשך אלפי שנים. כי תפילה זה לאידיוטים אבל תמיכה במחבלים והשפלת ציבור שלם זה עיתון לאנשים חושבים".