לקראת הקריאה הראשונה: הוסר הסעיף המחייב את היועמ"ש לפתוח בחקירה נגד המדליפים.

לפני כולם

לפני כולם