רגע היסטורי בצה"ל, 13 שריונריות חדשות ייכנסו בשבוע הבא לשורות חיל השריון. הפיילוט החל לפני שמונה חודשים, במהלכם עברו הלוחמות רק הכשרה בסיסית. כרגע, מסבירים בצה"ל, אין כל כוונה שהנשים ייכנסו ללחימה בשטח אויב והן ימוקמו בגבול הדרום. כאישה ששירתה כלוחמת, אני חייבת לומר – זה לא השוויון שאנחנו מייחלות לו.

צריך לאפשר לנשים להתמודד על כל תפקיד בצבא – אבל בלי הקלות בתנאים. מי שיכולה להתמודד ולעבור את המיונים – בבקשה, מי שלא – שלא תהיה לוחמת. זה לא משחק, זה עניין של חיים ומוות. התנאים חייבים להיות אותם התנאים לכולם. אתם רוצים שוויון? אז עד הסוף. אי אפשר לאחוז את המקל בשני קצותיו.

הגימיק של לוחמות שיריון-לייט שעוברות רק חצי מסלול ללא מוכנות להילחם בגבולות אויב הוא ההפך משוויון. הוא מייצר לוחמים דרגה א' ולוחמים דרגה ב'. ככה נראית התמונה כשרוצים לכבוש יעדים פוליטיים, חברתיים ותקשורתיים ככה לא נראה רצון להשיג ניצחון צבאי.