השופטת כתבה היום לשופטים כי הברית בין לפוליטיקאים בוועדה לבחירת שופטים היא בעייתית. חברת הכנסת : "דבריה חמורים, כך רצה המחוקק":עוד באותו נושא