עירית לינור: "השוויון בא על חשבון המבצעיות. עושים להן הקלות"

הפטריוטים

הפטריוטים