מתוך 'הפטריוטים אקספרס' הערב (א')הפטריוטים

הפטריוטים