ח"כ : "הפלסטינים לא רוצים מדינה לצידנו, הם רוצים מדינה במקומנו":עוד באותו נושא