כמעט הכל ניתן לעשות באמצעות הסמארטפון – ומהיום אפילו בדיקת אק"ג. פיתוח חדש של חברת שחל מאפשר לבצע בדיקת א.ק.ג באמצעות מכשיר הפלאפון.
מכשיר בשם SMARTHEART PRO מאפשר ביצוע של הבדיקה תוך קיצור משמעותי. במקום עשר דקות – חצי דקה בלבד.

הארט-פון. מתוך 'כלכלי בלילה' (ג')

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה