ירושלים
כניסת השבת: 16:32
יציאת השבת: 17:46

תל אביב
כניסת השבת: 16:48
יציאת השבת: 17:48

חיפה
כניסת השבת: 16:39
יציאת השבת: 17:46

באר שבע
כניסת השבת: 16:51
יציאת השבת: 17:49

אילת
כניסת השבת: 16:42
יציאת השבת: 17:50

אריאל
כניסת השבת: 16:37
יציאת השבת: 17:46

שבת שלום!
מערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20