No Tag To Print

התחנך במוסדות פלסטינים – וגילה שהוא יהודי

מרדכי יוסף נולד כפלסטיני ולמד במוסדות המסיתים של אונר"א. אחרי שגילה כי הוא יהודי החליט להילחם בהסתה הפלסטינית: "אונר"א מנציחה את הפליטות"

מרדכי יוסף נולד כפלסטיני ולמד במוסדות המסיתים של אונר"א. רק בגיל 26 גילה שהוא בכלל יהודי. כעת הוא יוצא למאבק באונר"א. "למדנו במוסדות הפלסטינים שיהודים הם חזירים וקופים", הוא מספר לכתבנו אלירן טל. "המורה נתנה תרגיל: אם פצצה אחת יכולה להרוג חמישה יהודים כמה אפשר להרוג עם שבע פצצות?".

בעקבות מפגש מקרי עם רב מחב"ד בעת שלמד באוניברסיטה בקנדה גילה ששורשיו יהודים. כעת הוא יוצא למאבק נגד אונר"א שמנציחה את הפליטות ומלבה את השנאה נגד ישראל.

 

It is not Android