מילטי לוינסון מאמץ חיילים חרדים הסובלים מהתנכלויות בסביבתםמערכת ערוץ 20

מערכת ערוץ 20