בתום 8 ימים של דיונים, החליטה הכנסייה בשבדיה שאין לפנות לאלוקים בלשון זכר. עירית לינור: "אלה הרפורמים של הנוצרים"

הפטריוטים

הפטריוטים