עמותת "יד לאחים" הוציאה סרטון הסברה חדש לפיו התבוללות מהווה אובדן הזהות. מה חשבו עליו הפטריוטים?

הפטריוטים

הפטריוטים