ביקורת קשה נרשמה השבוע על כשלון ההסברה של ישראל מול תעמולת חמאס. המזרחן ד"ר אדי כהן אומר ל"היום הזה": "מאות פלסטינים נהרגו במחנה הפליטים 'אל-ירמוכ' רק בימים האחרונים והעולם לא יודע מזה בכלל כי משרד החוץ בערבית לא עובד. אין דוברי שפות. וזה רק מקרה אחד. למשל, הרי יש מליוני איראנים שמזדהים איתנו ואין מי שיתווך להם את המסרים".