שרי הבית היהודי, ראש הממשלה והיועץ המשפטי לממשלה הגיעו להסכמה לפיה מתווה נכסי הנפקדים יורחב ועמונה תישאר על ההר. הפטריוטים מתווכחים האם מדובר בהישג או בכישלון.

הפטריוטים

הפטריוטים