No Tag To Print

וויסאם חשלמון בית לחם הפרות סדר מחבלים פורעים

האם לגיטימי לראיין מחבלים?

לאחרונה ישנה תופעה שבה מראיינים לכתבות בתקשורת הישראלית מחבלים שהורשעו. ח"כ ברקו: "זו תעמולה שמאדירה את המחבלים"

האם ראיונות עם מחבלים פלסטינים בכלא הפכו להיות כלי תעמולה בידי מחבלים? ח"כ ענת ברקו: "כשהמשפחות השכולות צופות בטרוריסטים האלה מקבלים במה מה הן אמורות לחשוב? צריך לזכור שאלה האויבים שלנו. הרבה מאלה שמתחרטים, מתחרטים על כך שהם לא הצליחו במזימתם".

It is not Android