החיילים מרגישים שבאותה סכין שהמחבל פגע בחיילים השתמש בית הדין כדי לדקור את כל החיילים האחרים. אם הוא היה חייל שהשם שלו הוא פרידמן או ליבוביץ' ההתנהלות הייתה אחרת

הפטריוטים

הפטריוטים