No Tag To Print

8.7.2014 © Ibraheem Abu Mustafa / Reuter;

"גורמים לחיילים הבודדים להרגיש שיש להם קהילה"

אהרון קורץ, מנכ"ל עמותת "עושה חיל"  למען חיילים בודדים מהמגזר החרדי אומר ל'היום הזה': "לפעמים אנחנו אוספים חיילים מהרחוב, כאלה שאין להם איפה לישון"

דו"ח מבקר המדינה שהתפרסם היום קבע כי הקשר בין צה"ל לארגונים האזרחיים שדואגים לחיילים הבודדים מתקיים בניגוד לפקודות. אהרון קורץ, מנכ"ל עמותת "עושה חיל"  למען חיילים בודדים מהמגזר החרדי אומר ל'היום הזה': "לפעמים אנחנו אוספים חיילים מהרחוב, כאלה שאין להם איפה לישון".