מבלי ששמתם לב הארנונה שלכם עומדת להתייקר. הסיבה לכך? העלייה בשכר במגזר הציבורי.

מתוך 'כלכלי בלילה' (ב')

עו"ד דן כרמלי, משנה למנכ"ל איגוד לשכות המסחר, מסביר את התופעה: "ארנונה היא מס לכל דבר ועניין הבעיה היא שהמס הזה עולה מדי שנה לכולנו באופן אוטומטי. מכיוון שיש טייס אוטומטי שמעלה לנו על פי חוק את הארנונה הוא מחושב ע"י מחצית מדד המחירים לצרכן ומחצית מדד השכר לבכירים במגזר הציבורי. משמעו שכל פעם כשיש חריגות שכר וחגיגות שכר במגזר הציבורי – כולנו משלמים יותר ארנונה".

"לכן דאגנו להציע הצעת חוק שמבטל את ההצמדה למדד השכר במגזר הציבורי. בפועל לצערי זה לא התקדם", מספר כרמלי, "מי שנפגע מכך בעיקר אלה השכבות החלשות. זה עוולה וזה עושק הציבור".

"האבסורד הוא שבתקופה המקבילה בשנה שעברה בשנה שעה מדד המחירים לצרכן ירד ב-1% , אך מכיוון שמדד השכר במגזר הציבורי עלה ב-4.45% אנחנו כולנו נשלם יותר ארנונה, 400 מליון ש"ח בשנה הקרובה", הוסיף כרמלי.

תגובת משרד הפנים: "נוסחת חישוב שיעור העדכון בארנונה קבועה בחוק. מטרתה לשקף את התייקרויות אשר חלו על הרשויות המקומיות בשנה הקודמת המורכבות, בין היתר, במדד המחירים לצרכן ובשכר הציבורי.

שר הפנים, אריה דרעי, הנחה לאור החלטת ממשלה ולאור הביקורת הציבורית הנשמעת בשנים האחרונות בנוגע לנוסחת שיעור הארנונה, להקים צוות בינמשרדי במטרה לבחון שינויים מבניים בתחום הארנונה. הצוות יבחן בין היתר גם את האפשרות לעדכון וביצוע התאמות בנוסחת חישוב שיעור העדכון השנתי של תעריפי הארנונה. הצוות צפוי לפרסם את מסקנותיו במהלך הרבעון הראשון של 2017".

כלכלי בלילה

כלכלי בלילה